Основни подаци о мени

Моја слика
Сремска Митровица, Срем - Војводина, Serbia
Кластер туристичке микрорегије Града Сремска Митровица “КЛАСТЕР СВЕТИ ДИМИТРИЈЕ” Туристички “Кластер Свети Димитрије” је основан са намером поспешивања развоја туристичке микрорегије, односно унапређења рецептивног туризма и угоститељства на територији Града Сремска Митровица (културног, етно, еко, спортског, здравственог, сеоског, ловног, манифестационог …)

петак, 14. јануар 2011.

Sporazum  o učlanjenju u Klaster Sveti Dimitrije
1
Ovaj Sporazum zaključuje se na osnovama dobrovoljnosti, ravnopravnosti i uzajamnosti poverenja potpisnika i potrebe za olakšani pristup savremenim naučnim metodama i dostignućima u oblasti turizma, ugostiteljstva i komplementarnih delatnosti  radi stvaranja uslova za trajnu uzajamnu saradnju i ostvarivanje interesa i razvoja kako članova tako i kompletnog Fonda Turističke mikroregije  opštine Sremska Mitrovica – u daljem tekstu Klastera Sveti Dimitrije. Potencijal za razvoj tržišne pozicije članova i Klastera Sveti Dimitrije se nalazi u ostvarenju zajedničkog cilja: kreiranje respektabilne konkurentske pozicije receptivnog turizma opštine Sremska Mitrovica, razvojem malih i srednjih preduzeća iz oblasti turizma, ugostiteljstva i komplementarnih delatnosti u funkciji jačanja održivog regionalnog razvoja.
2
Potpisnici Sporazuma su saglasni da kao članovi Klastera Sveti Dimitrije prava i interese ostvaruju i štite udruženo i organizovano preko fonda  kao forme koja obezbeđuje pojeftinjenje svih ulaganja, pojeftinjenje pristupu marketinških i naučnih informacija i efikasniji uticaj na državu i tržište.
3
Klaster Sveti Dimitrije je grupa (udruženje) malih i srednjih preduzeća iz oblasti turizma, ugostiteljstva i komplementarnih delatnosti (turističke agencije, hoteli, moteli, restorani, proizvođači vina, proizvodjači suvenira, uključujući i dobavljače, autoprevoznici, proizvođači-fizička lica, fizička lica-stručnjaci iz oblasti koje pokriva delatnost klastera...), vladinih i nevladinih organizacija, naučnih, kulturnih i obrazovnih institucija. Ovakvim oblikom udruživanja lakše, brže i jeftinije postiže se sve što je pojedinačno potrebno članicama, od informacije do sertifikata za kvalitet, zajedničkog nastupa na domaćem i inostranom tržištu, obuke menadžmenta i radnika, uvođenja novih tehnologija, izrade razvojnih projekata, istraživanja i unapređenja dizajna do pronalaženja pravog kupca za pravi proizvod. Ovaj oblik udruživanja takođe znači kreiranje pozicije za lakši pristup razvojnim fondovima (podsticajna i kreditna sredstva) za unapređenje delatnosti članova Klastera Sveti Dimitrije.
4
Potpisnik Sporazuma je saglasan da, nakon potpisivanja, prihvata Pravila i druga pravna akta Klastera Sveti Dimitrije kojima se utvrđuje delatnost klastera, oblik organizacije i način funkcionisanja, njegovi organe (Skupština,  Upravni odbor, Nadzorni odbor, direktor) njihova ovlašćenja, prava, obaveze i odgovornosti, način ostvarivanja i zaštite zajedničkih interesa i druga pitanja od interesa za unapređenje i razvoj Klastera Sveti Dimitrije .
5
Ovaj Sporazum stupa na snagu danom potpisivanja.
Pristupanje novih članova turističkom Klasteru Sveti Dimitrije vrši se potpisivanjem Sporazuma na osnovu Pristupnice, Izjave o prihvatanju Pravila od strane kandidata za člana i Odluke Upravnog odbora turističkog Klastera Sveti Dimitrije .


_____________________________                                       ___________________________
           ZA ČLANA                                                                                    ZA KLASTER


U___________________________, _____. ___. 2011. godine                     M.P.


Нема коментара:

Постави коментар